🌐 Language
X

Usluge

Zahvaljujući mreži članova Udruženja izbornih zvaničnika u BiH, u mogućnosti smo pružiti
sljedeće usluge u svim općinama i gradovima u BiH

Vršenje istraživanja iz oblasti demokratije, ljudskih prava i izborne tematike

Pravljenje analiza i kreiranje izvještaja

Kreiranje, lektorisanje, priprema, dizajniranje i štampanje publikacija i promotivnih materijala

Priprema i organizacija sastanaka, okruglih stolova, konferencija uključujući kompletnu logističku podršku, vođenje / moderiranje, prevođenje i izvještavanje

Organizovanje treninga o ljudskim pravima, spolnoj ravnopravnosti, odgovornoj vlasti, javnom zagovaranju, akcionom i strateškom planiranju, povećanju učešća građana u javnom i političkom životu, izborima i izbornim procesima