🌐 Language
X

Historijat

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBIH) je osnovano 1999. godine sa ciljem da obezbijedi nezavisan forum u Bosni i Hercegovini za razmjenu informacija između izbornih službenika i da doprinese unaprijeđenju demokratskih izbora i osigura povjerenje javnosti u izborni proces. UIZBiH ima preko 1000 članova, iz sva tri konstitutivna naroda iz svih općina u BiH i uključuju bivše i sadašnje članove izbornih komisija, sudije i istaknute pravnike.

Sekretarijat UIZBIH se nalazi u Sarajevu i ima tri zaposlenika. UIZBIH je uspostavilo strukturu koja uključuje Upravni odbor (13 članova) i Pravni savjet. Članovi Pravnog savjeta analiziraju izbornu regulativu i predlažu bolja rješenja u vezi sa sadržajem i implikacijama Izbornog zakona BiH.

UIZBIH implementira edukativne projekte u vezi sa unapređenjem odgovornosti izabranih zvaničnika i jačanjem uloge građana u procesima donošenja odluka, gdje su ostvareni značajni rezultati. Udruženje, u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine (CIK BiH), vrši i edukaciju političkih partija i izabranih zvaničnika o Zakonu o finansiranju političkih partija i Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Međunarodne aktivnosti su također značajne. Delegacije naših članova posmatraju izbore u drugim zemljama, uče o raznim administrativnim modelima, učestvuju na međunarodnim konferencijama i posjećuju slična udruženja izbornih zvaničnika u drugim zemljama. Ostvarena je uspješna saradnja sa mnogim vladinim i nevladinim organizacijama iz BiH i šire regije (Centralna izborna komisija BiH, općinske/gradske izborne komisije u BiH, Udruženje za slijepa i slabovidna lica Kantona Sarajevo, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Koordinacioni odbor invalida Republike Srpske, GONG Hrvatska, CeSID Srbija, Agora Češka Republika, IFES SAD, IFES Ltd Velika Britanija).

U cilju uspješne implementacije raznih projekata, Udruženje izbornih zvaničnika je tokom rada potpisalo memorandume o razumijevanju i sa vladinim institucijama (Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta, Centralna izborna komisija BiH).