🌐 Language
X

Sekretarijat

Zvjezdana Dragović

Izvršna direktorica

Zvjezdana Dragović radi u uredu UIZBiH Sekretarijata u Sarajevu od 8. januara 2002. godine kao program koordinator, te kao izvršna direktorica od 2007. godine. Rođena je 13.09.1975. godine u Sarajevu, gdje je diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek Engleski jezik i književnost. Zvjezdana je prethodno radila na RTV BIH, u Međunarodnom Crvenom križu (ICRC), IMG-u, USAID Projektu korporativnog upravljanja i poslovnog investiranja, te IFES-u.

Anela Čavdar

Program menadžerica

Anela Čavdar radi kao program menadžer u UIZBiH-u od 6. januara 2005. godine. Rođena je 07.03.1968. godine u Sarajevu, gdje je stekla diplomu na Mašinskom fakultetu. Anela je prethodno radila kao Programski savjetnik na projektu Demokratska mreža u implementaciji ADF-a i ORT – USAID-a, program koordinator pri World Vision International, te pomoćnik direktora u CIP-u.

Ernes Jusović

Menadžer ureda

Ernes Jusović rođen je 28.10.1982. godine u Sarajevu. Završio je Elektrotehničku školu. Od septembra 2001. godine obavljao je poslove vozača u Međunarodnoj organizaciji za izborne sisteme (IFES). Od februara 2003. godine obavljao je dužnost vozača i asistenta ureda u UIZBIH Sekretarijatu. Na poziciji menađera ureda UIZBIH Sekretarijata nalazi se od marta 2014. godine.