🌐 Language
X

Trenutni projekti

Apr 04, 2017

Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH

UIZBIH implementira projekat pod nazivom „Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH“ od 01. aprila 2017. godine do 31. oktobra 2017. godine zahvaljujući sredstvima Ambasade Češke Republike u BiH. „Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH“ je obrazovni projekat koji ima za cilj povećati učešće mladih u javnom životu na lokalnom nivou i doprinijeti funkcionalnosti lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini na temelju aktivnog učešća mladih građana. Iz našeg iskustva znamo da je transformacija društva dugoročna i da počinje sa građanskim obrazovanjem mladih ...

Feb 14, 2017

Participativno budžetiranje - Bosna i Hercegovina

Češka neprofitna organizacija Agora Centralna Europa u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH implementira pilot projekat čiji glavni cilj je testiranje metode participativnog budžetiranja. Participativno budžetiranje omogućava građanima da učestvuju u donošenju odluka o razvoju svoje zajednice (općine/opštine). Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke. Zahvaljujemo se načelnicima i njihovim saradnicima u općinama/opštinama Ilijaš, Breza, Stari Grad Sarajevo, Istočna Ilidža i Hadžići na izdvojenom vremenu i nadamo se budućoj saradnji.